ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

SUPERBOND Epoxy11

คุณลักษณะ 

SUPERBOND EPOXY-11 เป็นอีพ็อกซี่ที่มีส่วนผสมระหว่าง Resin กับ Hardener ไม่ผสมสารละลาย มีพื้นฐานมาจาก การ ผสม อีพ็อกซี่ และทรายชนิดพิเศษที่ได้ตาม ASTM C 881-78 Type 1,Grade 3 class B+C

คุณประโยชน์

 • มีค่ายึดเกาะสูง
 • ยึดติดกับผิวแห้งและชื้น
 • ไม่ย้อย
 • แข็งตัวโดยไม่หดตัว
 • ยึดเกาะได้ดีทั้งคอนกรีตและเหล็ก
 • ทนสารเคมีได้
 • ไม่ผสมสารละลาย เหมาะที่จะใช้ในโรงงานผลิตอาหาร

การใช้งาน

 • ใช้งานซ่อม
 • ยึดเหล็กเส้น
 • ใช้เชื่อมเหล็กเสริมภายนอก
 • ใช้เชื่อมชิ้นส่วนคอนกรีต
 • ใช้ป้องกันคอนกรีตใต้น้ำ
 • ใช้ติดกระเบื้อง และเติมรอยต่อ
 • ซ่อมคอนกรีตที่เสียหาย เพราะเป็นโพรง
 • ช่วยให้คอนกรีตกันซึม

การผสม
PART A : RESIN
PART B : HARDENER
ผสม PART A กับ PART B อัตราส่วน 1 : 1 โดยใช้สว่าน ความเร็วรอบต่ำ ประมาณ 2 นาที จนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวต้องสะอาด ไม่มีคราบจาระบี และน้ำมัน ฝุ่น หรือ คราบปูน คอนกรีตควรมีอายุอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใช้

คุณสมบัติ
Colour : Gray
Storage : 1 year in original containers
Mixing ratio : Comp. A:B=1:1 by weight and volume
Density : ~ 1.72 kg./ltr
Setting time : 30-45 min at 25oC
Cureing time : Initial cure 24 hours at 20oC
                      : Final cure 7 days at 20oC
Compressive strength : 75 Mpa
Flexural strenght : 40 Mpa
Tensile strength
(Concrete to concrete) : concrete fails at 3 Mpa
Tensile shear
(Steel to steel) : 11 Mpa
Bond strength
(Concrete) : 3-5 Mpa
(Steel) : 20 Mpa
Heat deflection temperature : 50oC
Packaging : 2 kg. (A+B)

ความทนทานต่อสารเคมี
Organic acids : Good
Alkalis : Good
Brine : Excellent
Detergents : Excellent
Fats : Excellent
Mineral oils : Excellent
Salts : Excellent
Soaps : Excellent
Suger solutions : Good

สำหรับสารเคมีที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ควรสอบถาม จากแผนกเทคนิคบริษัท SUPERBOND

Steel
Diameter
(mm)
Hole
Diameter
(mm)
Hole
Depth
(mm)
Consumption
(CC) with20 %
loss
6 11 60 5
9 14 90 10
12 17 120 16
16 21 160 28
20 25 200 43
25 30 240 62

Recommended Spacing : The minimum distance between anchor or edge distance should not be less than the recommend hole depth

CONSUMTION CALCULATION FORMULA
Consumtion (cc) = (r2Hole - r2Steel) л X L X 1.2 X 1.0 X 10-3
Note : L = Hole Depth
           1.2 = 20% Loss
            r = D/2
หมายเหตุ : เรียกดูผลเทดสอบ PULL-OUT Test in Axial Tension ได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์

PULL OUT STRENGTHS IN CONCRETE

Steel diameter
(mm)
Hole diameter
(mm)
Hold depth
(mm)
Concrete
strength
(Mpa)
Ultimate
tensile
load
Ultimate shear
load
12 17 120 30 60 58
16 21 160 30 75 62
20 25 200 32 118 86
25 30 240 40 230 145
Superbond Co., Ltd.
20/6 M.4 T.Bankai A.Bankai, Rayong, 21120 Thailand
Tel. : 086-3684437,087-1129766
E-mail : superbond_co@hotmail.com
Copyright © 2012 Superbond Co., Ltd. All right reserved.