ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

SUPERBOND Non-Shrink Grout

คุณลักษณะ
     ปูนเกราท์ Superbond เป็นปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัวผลิตจาก ซีเมนต์ ทราย และส่วนผสมอื่น ๆ ที่ปราศจากคลอไรด์ โดยในกลุ่มปูนเกราท์ Superbond มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกทั้งชนิด Normal Construction และ High Strength Construction ให้สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ(Table 1) ปูนเกราท์ Superbond มีคุณสมบัติเหลวสามารถเทได้ดี รับ กำลังอัดได้สูงภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่มีการแยกตัว และมีระยะเวลาในการแข็งตัวที่ทำให้มีเวลาในการทำงานได้นาน แม้ในขณะอุณหภูมิสูง

คุณประโยชน์
     ปูนเกราท์ Superbond เหมาะกับการใช้งานเทปูนเกราท์ ดังนี้

  • เทยึดน้อตเหล็ก
  • พื้นที่ที่มีหินปูอยู่แล้ว
  • ตอม่อ
  • เติมในรอยร้าว
  • เทฐานแบบขนาดใหญ่
  • ฐานเครื่องจักร
  • ฐานรางรถไฟ
  • การเทปูนเกราท์รอบเหล็กเติมรอยต่อระหว่างชั้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ

การผสม
     การผสมปูนเกราท์ กรณีใช้งานทั่วไป (Normal Construction) ผสมปูนเกราท์ Superbond กับ น้ำสะอาด ในภาชนะ ตาม อัตราส่วน น้ำ 3.25 - 3.50 ลิตร : ปูนเกร้าท์ Superbond 25 กก. (1ถุง) จะได้ปูนเกราท์ Superbond เหนียวเป็นเนื้อ เดียวกัน และไม่แยกตัว สามารถเทได้เลย หรือจะใช้ปั๊มก็ได้ ในการผสมห้ามใช้น้ำผสมมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดการ แยกตัวได้ โดยให้ใช้ส่วนผสมตามการใช้งานดังตาราง 2 (Table 2)
     ขณะผสม ใช้เครื่องผสมปูนหรือใช้สว่านติดหัวปั่นความเร็ว รอบต่ำเพื่อให้ผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียว ไม่ควรกวนเร็วเกินไป เพราะจะทำให้อากาศเข้าไปในส่วนผสมได้ และควรผสมให้ เป็นเนื้อเดียวกันภายใน 3-5 นาที
     กรณีต้องการให้หนียวขึ้นสามารถลดน้ำลงได้ 12.5 % ซึ่ง จะทำให้เหนียวขึ้น 25 %

การใช้งาน
     ก่อนการเทปูนเกราท์ Superbond ต้องทำความสะอาด พื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น หรือคราบน้ำมัน โดยการ พ่นทราย ใช้น้ำกรด หรือวิธิอื่น ๆ ควรพรมน้ำเพื่อบ่มคอนกรีตให้ชื้นก่อนอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ถ้ามีน้ำขังอยู่บนพื้นผิว ควรซับน้ำออกก่อน สามารถใช้ Latex รองพื้นได้แทนการใช้น้ำสำหรับงานคอนกรีต หรือ Mortar

การเท
     ก่อนเทควรศึกษาวิธีการเทปูนเกราท์ Superbond ให้ เข้าใจก่อนเพื่อให้งานที่ออกมามีคุณภาพสูง ถ้าไม่มั่นใจ ควรปรึกษาฝ่ายช่างเทคนิคของ Superbond ก่อน หรือ ทำการทดลองก่อนการเทจริง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง จี้คอนกรีต เพราะจะทำให้ทรายในเกราท์แยกตัวลงด้าน ล่าง สำหรับงานเทฐานเครื่องจักร ควรตั้งแบบรองฐาน ให้สูงกว่าระดับที่จะเท และทำด้วยวัสดุที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ ควรเทไปในทิศทางเดียวกันจนเต็มพื้นที่ สามารถใช้เหล็ก กวนช่วยขณะเท และควรเทอย่างต่อเนื่องจากด้านเดียว เพื่อไม่ให้อากาศติดอยู่ใต้แผ่น เนื่องจากปูนเกราท์ที่อยู่ รอบ ๆ ฐานจะกันไม่ให้อากาศออกจากด้านล่าง ถ้ามีช่องระบายอากาศ บริเวณที่สูงจะเป็นประโยชน์มาก ในกรณีที่เทในแนวนอน และบริเวณที่ไม่มีช่องให้อากาศ ระบายออก ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 30องศา ควรป้องกัน การแข็งตัวเร็วเกินไปโดยการทำงานในที่ร่ม และเก็บไว้ใน ที่เย็น และใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งในการผสม เพื่อลดอุณห- ภูมิ และป้องกันการแตกร้าว ถ้าต้องการเทเป็นปริมาณ มาก ควรใช้ปั๊มคอนกรีต จะทำให้ทำงานง่ายขึ้น

การบ่ม
     การบ่มปูนเกราท์ Superbond จะต้องให้อุณหภูมิของปูน เกราท์ สูงกว่า 30 องศา เป็นเวลา 3 วัน ยกเว้นปูนเกราท์ Express ที่กำลังอัดเต็มที่ภายในเวลา 1 วัน ผิวของปูนเกราท์ ควรคลุมด้วยกระสอบที่ชุบน้ำ หรือน้ำยา บ่มคอนกรีต เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ และกันผิวแห้ง

Superbond Co., Ltd.
20/6 M.4 T.Bankai A.Bankai, Rayong, 21120 Thailand
Tel. : 086-3684437,087-1129766
E-mail : superbond_co@hotmail.com
Copyright © 2012 Superbond Co., Ltd. All right reserved.