ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

SUPERBOND-Weather Shield

คุณสมบัติ
Superbond-weather shield เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตขึ้น มาจากสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งคือ SILICONE ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ ที่มีความคงทนสูงมากชนิดหนึ่ง โดยที่มีโครงสร้างคล้ายผลึกของ QUARTZ มีโครงสร้างหลัก ประกอบขึ้นจาก ธาตุ SILICON และอนุภาคของ OXYGEN

ในการใช้งาน เราจะทา Superbond- weather shield ลงบนวัสดุก่อสร้างประเภท คอนกรีต อิฐ หรือ หินธรรมชาติต่างๆ Superbond- weather shield จะเริ่มสร้างโครงข่ายของ SILICONE RESIN ขึ้นมากลาย เป็นร่างแห (net work) ของ silicone โดยร่างแหเหล่านี้จะมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวงานจากน้ำและความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้องานได้ แต่ยังคงอนุญาตให้ความชื้นจากภายในเนื้องานระเหยออกมาได้ในรูปของไอน้ำ ( Water vapour permeability) จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงทำให้ Superbond- weather shield มีคุณสมบัติในการปกป้องรักษาวัสดุก่อสร้างต่างๆดังนี้

  • ป้องกันก๊าซและเกลืออนินทรีที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง เข้าสู่ตัววัสดุก่อสร้างได้
  • ป้องกันคราบขี้เกลือและการถูกทำลายที่เกิดจากปฏิกิริยาที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ
  • ป้องกันการสึกกร่อนของวัสดุเสริมแรงในโครงสร้าง เช่น เหล็ก
  • ป้องกันการเกิดเชื้อจุลลินทรีต่างๆ ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากความชื้น เช่น เชื้อรา (Fungi) ตะไคร่น้ำ(Lichen) สาหร่าย (Algae) เป็นต้น
  • ผนังที่เปียกชื้นเสมอจะมีผลรบกวนต่อความเป็นชนวน (Insulation property)

วิธีใช้งาน Superbond- weather shield

  • เตรียมผิวงานให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง และ คราบน้ำมัน
  • ใช้ Superbond- weather shield โดยการทา (Brush) จุ่ม (Dipping) หรือ พ่น (Spray) ก็ได้ โดยทำประมาณ 1 เที่ยวเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยา Superbond -weather shield ครอบคลุมทั่ว
  • ทิ้งไว้ให้แห้งและอย่าให้ถูกน้ำเป็นเวลา 1-2 วัน เพื่อให้น้ำยา Superbond- weather shield สร้างโครงข่ายร่างแห(Silicone Resin Network ) อย่างสมบูรณ์

ปริมาณการใช้

  • ใช้ Superbond- weather shield ผสมกับน้ำให้เข้ากันเป็นสัดส่วน 1 :1 – 4 เท่า ขึ้นกับความหนาแน่นของพื้นผิววัสดุที่ต้องการใช้
  • โดยสารละลาย Superbond- weather shield ปริมาณ 1 ลิตร สามารถใช้ทาพื้นที่ได้ประมาณ 12 – 14 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับพื้นผิว หรือความเข้มข้นที่ต้องการ
Superbond Co., Ltd.
20/6 M.4 T.Bankai A.Bankai, Rayong, 21120 Thailand
Tel. : 086-3684437,087-1129766
E-mail : superbond_co@hotmail.com
Copyright © 2012 Superbond Co., Ltd. All right reserved.