ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

SUPERBOND

ก่อตั้งเมื่อปี 2544 จากความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการในงานก่อสร้างคุณภาพสูงของคนไทย ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง คิดค้นโดยคนไทย ในราคาคนไทย ด้วยระบบเทคโนโลยีสูงจากต่างประเทศ โดย SUPERBOND เริ่มก่อตั้งโดย หจก. รักชาติ แมททีเรียลส์ ต่อมาได้ เปลี่ยนเป็น บริษัท· ซุปเปอร์บอนด์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท ตั้งอยู่ใน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง ในแถบนิคมอุตสาหกรรม ของภาคตะวันออก เพื่อตอบสนอง และรองรับความเจริญในงานอุตสากรรมก่อสร้างโรงงานทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ที่แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์ที่ผ่านมา SUPERBOND ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานคอนกรีตทุกชนิด เช่น งานพื้นผิวแกร่ง (Floor Hardener) ซีเมนต์งานโครงสร้าง Non-Shrink Grout งานกันซึม รวมถึงงานเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตสำเร็จรูป Concrete Plant และผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อการใช้งานพิเศษต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าของเรา เราจึงเป็นที่รู้จักในนาม SUPERBOND ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง ความต้องการพิเศษ ได้ทั้งงานสร้างใหม่ และงานซ่อมพิเศษ ซึ่งคิดค้นโดยทีมวิศวกรของเรา โดยเรามีจุดมุ่ง หมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของเราเพื่อลูกค้าของเรา นี่คือความตั้งใจของ SUPERBOND ผลิตภัณฑ์โดยคนไทย

SUPERBOND 

was established in year 2001, with our ambition is to produce the finest quality of cementitious chemical construction materials for Thai market, which design and made by Thai engineer, SUPERBOND initially was Rakchart Materials Limited Partnership and now changed to Superbond Company Limited with registered capital of 5 million Baht located in Rayong Province, in the heart of the most heavy industry area in eastern seaboard ,Thailand. SUPERBOND is well known by customer as specialize in construction chemical especially can help to solve and consult a problem for special requirement. Our quality product such as : Flooring system (Floor Hardener), Cement for structural construction (Non-Shrink Grout), Waterproof System, Concrete treatment System, Concrete Protection System and Special made product for all you need by our engineer team. SUPERBOND is very proud to service all need of cementitious product and we intend to develop more and more quality and latest technology for our customers.Superbond Co., Ltd.
20/6 M.4 T.Bankai A.Bankai, Rayong, 21120 Thailand
Tel. : 086-3684437,087-1129766
E-mail : superbond_co@hotmail.com
Copyright © 2012 Superbond Co., Ltd. All right reserved.